top of page
Metsäni.fi-palvelun kuvaus

Yleinen kuvaus

 

Metsäni.fi-palvelussa metsävaratiedon keräykseen käytetään 3 cm tarkkuista, ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla droonilla kuvattua ilmakuvaa, joiden pohjalta jokainen puu mitataan erikseen tekoälyä hyödyntäen. Näin saadaan tarkinta mahdollista tietoa puuston määrästä, puulajijakaumasta ja puuston terveydestä. 

 

Metsäsuunnitelma koostetaan yksittäisten puumittausten pohjalta. Huipputarkan tiedon pohjalta luodut ennusteet ovat luotettavia, ja optimoidut hakkuu- ja toimenpidesuositukset nostavat metsätalouden tuottoa. Tarkkaa tietoa tarvitaan myös esimerkiksi metsätilakaupan yhteydessä, jolloin puustoarvioiden epätarkkuus lisää metsän arvon määrityksen virhemarginaalia.

Suunnitelman tilaus

 

Suunnitelma tilataan ja toimitetaan karttapohjaisen verkkoportaalin kautta. Palvelun tilaaja voi valita, tehdäänkö kuvaus vain metsäalueille, vai koko tilalle mukaan lukien pellot ja tilakeskus. Kuvausalueen voi siis rajata täysin vapaasti, huomioiden myös muut mahdolliset ilmakuvien käyttötarpeet. 

Droonilennot

 

Ilmakuvaus suoritetaan kesäkaudella toukokuun ja lokakuun välillä, jolloin lehtipuissa on lehdet. Droonilennot tehdään joko aurinkoisella tai kokonaan pilvisellä säällä jolloin pienistä erillisistä ilmakuvista muodostettu kuvamosaiikki saadaan laadultaan tasaiseksi. Droonikuvausten perusteella valmistetaan kaksi kuvamosaiikkia: näkyvän valon (RGB) mosaiikki sekä lähi-infra (CIR) mosaiikki. Molemmat kuvamosaiikit ovat Metsäni.fi-palvelun karttaliittymässä tarkasteltavissa.

Puuston tulkinta ja puukartta

 

Metsäni.fi-palvelussa puusto tulkitaan paikantamalla ja mittaamalla kaikki kuvalta näkyvät puut. Kuvien tulkinnassa havaitsematta jäänyttä osaa mallinnetaan runkolukusarjamallien avulla. Metsäkuvioiden kasvupaikkatiedot sekä taimikoiden perustamistiedot (puulaji ja istutusvuosi) poimitaan vanhasta metsäsuunnitelmasta tai metsänomistajan ilmoituksen mukaan, jotta varmistetaan oikean kasvatettavan puulajin toimenpiteet. Metsätilan puista tehdään puukartta joka on metsänomistajan tarkasteltavissa karttaliittymän kautta. Puiden laji (mänty, kuusi, koivu ja muu lehtipuu) tulkitaan ja esitetään puukartalla. Kuolleet ja sairaat puut erotetaan terveistä. 

Metsätilan kuviointi ja metsäsuunnitelma

 

Suunnitelmassa metsätila kuvioidaan perinteisiksi puustoltaan yhtenäisiksi ja samanlaista käsittelyä vaativiksi kuvioiksi tekoälyä hyödyntäen. Kuvioiden puuston kasvu simuloidaan AFRYn laskentajärjestelmällä, ja hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteet optimoidaan metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti.

Alustava kuviointi esitetään metsäomistajalle Metsäni.fi-palvelun karttapaikalla, jossa metsänomistaja voi halutessaan muokata kuviointia luovutettavaa suunnitelmaa varten. Kuviorajojen muokkauksen yhteydessä myös suunnitelaskelma (kuviotiedot ja käsittelyehdotukset) päivittyy.

Mahdolliset metsätuhoalueet rajataan erilliseksi kuvioiksi, jolloin ehdotetut toimenpiteet ottavat huomioon vaurioituneen tai kokonaan tuhoutuneen puuston. Myrskytuhoalueella jäljellä oleva pystypuusto mitataan.

Toimitusaika

Tilatut suunnitelmat kuvataan ja metsäsuunnitelmat toimitetaan tilausjärjestyksessä. Kuvauskausi on noin toukokuun puolivälistä noin syyskuun loppuun. Näin ollen suunnitelmat toimitetaan kuvausvuoden kesäkuussa – lokakuussa.

Tilaajalta edellytetyt toimenpiteet:

Tiedotamme automaattisella sähköpostilla, kun tilaajan toimenpiteitä tarvitaan metsani.fi-portaalissa. Tilaajalta edellytettäviin toimenpiteisiin kuuluvat taimikkotietojen, kuten uudistusmenetelmän ja pääpuulajin syöttäminen T1-kehitysluokan kuvioille, sekä ehdotetun metsäsuunnitelman tarkastaminen, mahdollinen muuttaminen ja hyväksyntä. Metsani.fi-portaali sisältää ohjeet käyttäjältä edellytettävien toimenpiteiden suorittamiseen.

Metsäni.fi palvelussa tuotetaan ja toimitetaan:

 

  1. Linkki metsäsuunnitelman lataamiseksi PDF-formaatissa, joka on tarkasteltavissa tilaajan tietokoneilla ja tulostettavissa paperille.

  2. Linkki metsäsuunnitelman lataamiseksi muihin järjestelmiin XML-formaatissa (metsäalan toimijoiden käyttämän suunnitelman tiedostomuoto). 

  3. Puukartta tarkasteltavissa palvelun karttaliittymässä.

  4. Linkki erikseen pyydettäessä puukartan lataamiseksi muihin järjestelmiin SHP-formaatissa.

  5. Ilmakuvamosaiikki tilatusta alueesta RGB-värein 3 cm pikselikoolla ja CIR-värein 9 cm pikselikoolla, tarkasteltavissa Metsäni.fi-karttaliittymässä.

  6. Linkit ilmakuva-mosaiikkien lataamiseksi muihin paikkatietojärjestelmiin.

 

Palvelussa lasketaan välituloksina mm. xyz-pistepilvi, NDVI-kasvillisuusindeksi ja DSM-latvusmalli. Erikseen toimituksesta sopien voidaan näitä välituloksia irrottaa asiakkaalle.


Metsäsuunnitelman kustannukset ovat metsäverotuksessa vähennyskelpoisia.

Tietoa hinnoittelusta antavat Ismo Hippi ja Atte Saukkola. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@afry.com.

bottom of page