Metsäni.fi-palvelun kuvaus

Yleinen kuvaus

 

Metsäni.fi-palvelussa metsävaratiedon keräykseen käytetään 3 cm tarkkuista, ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla droonilla kuvattua ilmakuvaa, joiden pohjalta jokainen puu mitataan erikseen tekoälyä hyödyntäen. Näin saadaan tarkinta mahdollista tietoa puuston määrästä, puulajijakaumasta ja puuston terveydestä. 

 

Metsäsuunnitelma koostetaan yksittäisten puumittausten pohjalta. Huipputarkan tiedon pohjalta luodut ennusteet ovat luotettavia, ja optimoidut hakkuu- ja toimenpidesuositukset nostavat metsätalouden tuottoa. Tarkkaa tietoa tarvitaan myös esimerkiksi metsätilakaupan yhteydessä, jolloin puustoarvioiden epätarkkuus lisää metsän arvon määrityksen virhemarginaalia.

Suunnitelman tilaus

 

Suunnitelma tilataan ja toimitetaan karttapohjaisen verkkoportaalin kautta (julkaisu helmikuussa 2021). Palvelun tilaaja voi valita, tehdäänkö kuvaus vain metsäalueille, vai koko tilalle mukaanlukien pellot ja tilakeskus. Kuvausalueen voi siis rajata täysin vapaasti, huomioiden myös muut mahdolliset ilmakuvien käyttötarpeet. 

Droonilennot

 

Ilmakuvaus suoritetaan kesäkaudella toukokuun ja lokakuun välillä, jolloin lehtipuissa on lehdet. Droonilennot tehdään joko aurinkoisella tai kokonaan pilvisellä säällä jolloin pienistä erillisistä ilmakuvista muodostettu kuvamosaiikki saadaan laadultaan tasaiseksi. Droonikuvausten perusteella valmistetaan kaksi kuvamosaiikkia: näkyvän valon (RGB) mosaiikki sekä lähi-infra (CIR) mosaiikki. Molemmat kuvamosaiikit ovat Metsäni.fi-palvelun karttaliittymässä tarkasteltavissa.

Puuston tulkinta ja puukartta

 

Metsäni.fi-palvelussa puusto tulkitaan paikantamalla ja mittaamalla kaikki kuvalta näkyvät puut. Kuvien tulkinnassa havaitsematta jäänyttä osaa mallinnetaan runkolukusarjamallien avulla. Metsäkuvioiden kasvupaikkatiedot sekä taimikoiden perustamistiedot (puulaji ja istutusvuosi) poimitaan vanhasta metsäsuunnitelmasta tai metsänomistajan ilmoituksen mukaan, jotta varmistetaan oikean kasvatettavan puulajin toimenpiteet. Metsätilan puista tehdään puukartta joka on metsänomistajan tarkasteltavissa karttaliittymän kautta. Puiden laji (mänty, kuusi, koivu ja muu lehtipuu) tulkitaan ja esitetään puukartalla. Kuolleet ja sairaat puut erotetaan terveistä. 

Metsätilan kuviointi ja metsäsuunnitelma

 

Suunnitelmassa metsätila kuvioidaan perinteisiksi puustoltaan yhtenäisiksi ja samanlaista käsittelyä vaativiksi kuvioiksi tekoälyä hyödyntäen. Kuvioiden puuston kasvu simuloidaan Simosolin laskentajärjestelmällä, ja hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteet optimoidaan metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti.

Alustava kuviointi esitetään metsäomistajalle Metsäni.fi-palvelun karttapaikalla, jossa metsänomistaja voi halutessaan muokata kuviointia luovutettavaa suunnitelmaa varten. Kuviorajojen muokkauksen yhteydessä myös suunnitelaskelma (kuviotiedot ja käsittelyehdotukset) päivittyy.

Mahdolliset metsätuhoalueet rajataan erilliseksi kuvioiksi, jolloin ehdotetut toimenpiteet ottavat huomioon vaurioituneen tai kokonaan tuhoutuneen puuston. Myrskytuhoalueella jäljellä oleva pystypuusto mitataan.

Toimitusaika

 

Tilatut suunnitelmat kuvataan ja metsäsuunnitelmat toimitetaan tilausjärjestyksessä. Kuvauskausi on noin toukokuun puolivälistä noin syyskuun loppuun. Näin ollen suunnitelmat toimitetaan kuvausvuoden kesäkuussa – lokakuussa.

Metsäni.fi palvelussa tuotetaan ja toimitettaan:

  1. Metsäsuunnitelma tarkasteltavissa palvelun karttaliittymässä. 

  2. Linkki metsäsuunnitelman lataamiseksi PDF-formaatissa, joka on tarkasteltavissa tilaajan tietokoneilla ja tulostettavissa paperille.

  3. Linkki metsäsuunnitelman lataamiseksi muihin järjestelmiin XML-formaatissa (metsäalan toimijoiden käyttämän suunnitelman tiedostomuoto). 

  4. Puukartta tarkasteltavissa palvelun karttaliittymässä.

  5. Linkki erikseen pyydettäessä puukartan lataamiseksi muihin järjestelmiin SHP-formaatissa.

  6. Ilmakuvamosaiikki tilatusta alueesta RGB-värein 3 cm pikselikoolla ja CIR-värein 9 cm pikselikoolla, tarkasteltavissa Metsäni.fi-karttaliittymässä.

  7. Linkit ilmakuva-mosaiikkien lataamiseksi muihin paikkatietojärjestelmiin.

 

Palvelussa lasketaan välituloksina mm. xyz-pistepilvi, NDVI-kasvillisuusindeksi ja DSM-latvusmalli. Erikseen toimituksesta sopien voidaan näitä välituloksia irrottaa asiakkaalle.

Hinnasto

 

Palvelun on hinnoiteltu metsätilan pinta-alan mukaan seuraavasti:

Pinta-ala (ha)            Euroa / ha (ALV 0)

yli 40                         19,80

30 - 40                       21,55

20 - 30                       22,90

15 - 20                       27,05

10 - 15*                     32,05

5 - 10*                       36,05

alle 5*                       52,55

 

Alle 6 km etäisyydellä toisistaan olevien saman tilan erillisten palstojen pinta-alat lasketaan hinnanmääritystä varten yhteen. Yli 6 km etäisyydellä olevat saman tilan erilliset palstat hinnoitellaan erikseen yllä olevan taulukon mukaan. Syynä tähän on se että nämä alueet joudutaan lentämään dronella erikseen. Peltojen keskellä olevat alle 0,5 ha metsäsaarekkeet jätetään kuvauksen ulkopuolelle, jos ne edellyttävät erillistä drone-lentoa. Pyydettäessä ne huomioidaan lennonsuunnittelussa.


*Vain saman tilan erilliset palstat. Palvelu ei ole saatavissa alle 15 ha tiloille.


Metsäsuunnitelman kustannukset ovat metsäverotuksessa vähennyskelpoisia.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.