top of page
andrey-kigay-BWpKTSsiBas-unsplash_edited

 Metsäni.fi 

 Metsäsuunnitelma helposti ja 
 nopeasti drone-kuvausta 
 
hyödyntäen 

john-towner-prd5CXMsD68-unsplash_edited.
Tarkka 
metsäsuunnitelma
vaivattomasti

Metsänomistajana voit nyt tilata helposti metsätilastasi huipputarkan metsäsuunnitelman. Palvelu kattaa ammattitason drone-kuvauksen, puittaisen puustotulkinnan ja monipuolisen metsäsuunnitelman. Palvelun tilaus ja käyttö on helppoa selkeän karttaliittymän kautta ja tulokset toimitetaan nopeasti kuvauksen jälkeen. Suunnitelman saatuasi voit muokata kuviorajoja ja tietoja. Palvelumme on tarkoitettu kaikille metsänomistajille.

Uusinta
teknologiaa hyödyntäen

Puuston kuvaus tehdään drone-lennätyksinä metsäninventointeihin räätälöidyllä laitteistolla. Tarkasta kuvadatasta haetaan puut, joille tulkitaan tekoälyn avulla mitat ja puulaji. Näin syntyy puukartta, josta tuotamme erittäin tarkkaa kuvio- ja tilatietoa. Puukartta syötetään simulointiohjelmaan, joka optimoi metsäsuunnitelman tilaajan tavoitteen, kuten nettotuoton, hiilensidonnan tai luontoarvojen, mukaan.

Suunnitelma
sopii moneen käyttöön

Tuloksia ja suunnitelmia voi tarkastella palvelun oman karttaliittymän kautta, tai vaihtoehtoisesti tulokset voidaan jakaa metsäyhtiöiden tai muiden toimijoiden palvelujärjestelmiin. Karttaliittymässä on myös mahdollista muokata omia käsittely-yksiköitä tarpeen mukaan. Metsäsuunnitelman pohjalta voi myös tilata metsän arvonmäärityksen.

Näin tilaus etenee:
Tilaaminen.jpg
Erot perinteiseen metsäsuunnitelman laadintaan:

Perinteinen metsäsuunnitelma

 1. Käytössä 1–10 vuotta vanha ilmakuva 50 cm pikselikoossa
   

 2. Muutamia koemittauksia per kuvio, joista tehdään keskitunnusten laskenta
   

 3. Kuvion sisältämä vaihtelu voi jäädä ihmissilmältä tunnistamatta maan päältä
   

 4. Pystyyn kuivaneita puita on hankala havaita kattavasti
   

 5. Puulajisuhteet on haastava arvioida luotettavasti
   

 6. Sisältää tyypillisesti vain taloudellisia ja puuntuotannollisia tunnuksia

   

 7. Perustasona metsikkökuvio

Metsäni.fi-metsäsuunnitelma

 1. Drone-ilmakuva aina tuore 3 cm pikselikoossa
   

 2. Mitataan jokaisen kuvion jokaisen puun mitat
   

 3. Koko kuvion puustosta vaihteluineen saadaan tarkka kuva
   

 4. Jokainen kuollut puu havaitaan ja huomioidaan suunnitelmassa
   

 5. Yksittäisen puun puulaji määrittyy luotettavasti
   

 6. Suunnittelussa voidaan huomioida vaihtelevat tavoitteet, mukaan lukien metsien hiilitase ja biodiversiteetti
   

 7. Luo kuviotietojen lisäksi lähtötiedot puutason täsmämetsätaloudelle. Puittaisia tietoja käytetään seuraavan sukupolven metsätietojärjestelmissä, kuten Etapio ForestKIT

   Varmaa tietoa   
omasta metsästä 

Varmaa tietoa omasta metsäsä
Video
Palvelumme
gabrielius-rakutis-LaQJrmR8sFE-unsplash.

 Palvelumme 

Metsäni.fi-palvelun kokonaisuus antaa perinteistä metsäsuunnitelmaa tarkempaa oleellista tietoa:
 • Tarkempaan metsävaratietoon perustuvat toimenpide-ehdotukset, jotka mahdollistavat paremmin metsänomistajien tavoitteiden mukaisen oikea-aikaisen metsänhoidon

 • Tarkemmat puustotunnukset ja tarkempi metsävaratieto, jotka antavat tarkemman kuvan metsäomaisuuden arvosta

 • Tarkempi puustotieto, joka antaa paremmat eväät puukauppaneuvotteluihin

 • Ajantasainen puukartta metsätuhoista

drone.gif
Drone-kuvaus + metsäsuunnitelma

Drone-kuvauksiin perustuva täsmämetsäsuunnittelu tuottaa hyvin tarkan ajantasaisen ilmakuvan sekä tarkemman puustotiedon kuin perinteinen metsäsuunnittelu. Suunnitelman tilaamisen jälkeen sitä voi kommentoida

ja tarkastella helppokäyttöisen karttaliittymän kautta. Olemassa olevaa taustatietoa hyödynnetään aina parhaan tuloksen saavuttamiseksi. 


Ilmakuvaus suoritetaan toukokuun ja lokakuun välillä, jolloin puusto on lehdessä ja puulajitulkinta on tarkkaa. Menetelmällämme puustotietojen osalta kuviotasolla saavutetaan tyypillisesti 50 % tarkempi tulos kuin perinteisellä metsäsuunnittelulla*.

Lue lisää palvelukuvauksestamme >

Tutustu drone-lennätykseen >

* Verrattuna Metsäkeskuksen koealoihin

arvo.gif
Metsätilan arvonmääritys

Drone-kuvaukseen ja puukohtaiseen tulkintaan perustuva metsäsuunnitelma mahdollistaa tarkimman mahdollisen metsätilan arvonmäärityksen esim. metsätilakauppaa, metsän vakuusarvon määritystä tai sukupolvenvaihdosta varten.
 
Metsän arvonmääritys tehdään normaalin metsäsuunnitelman tavoin, mutta lento-operaattori tarkastaa ennakkotietoa tai maastokäyntiä vaativat kohteet. Näin varmistetaan tarkka tulos myös niissä tapauksissa, joissa tilaaja ei tunne metsäaluetta. Arvonmääritys on Metsäni.fi-palvelun tiedoilla vaivatonta – palvelun tuottaman metsäsuunnitelman voi viedä esimerkiksi AFRYn Metsä ja puut -palveluun, joka tuottaa tarkan arvion metsän kauppa-arvosta. Palvelusta saat lisää tietoa: asiakastuki@metsajapuut.fi

Tuho.gif
Metsätuhojen kartoitus

Drone-kuvauksin voidaan kartoittaa nopeasti myrsky- tai hyönteistuhoalue. Palvelu tuottaa tarkan ilmakuvan tuhoalueesta jopa muutamassa päivässä. Tarvittaessa voidaan määrittää kaatuneen tai sairastuneen puuston tilavuus sekä tuhon laajuus hehtaareina tai runkoina.

Näissä tapauksissa ilmakuvaus voidaan toteuttaa vuodenajasta riippumatta.

Palvelun tuottama aineisto tilaajan käyttöön

Metsäni.fi-palvelu tuottaa seuraavat aineistot:

 1. Metsäsuunnitelma, joka on tarkasteltavissa palvelun karttaliittymässä. 
   

 2. Linkki metsäsuunnitelman lataamiseksi PDF-formaatissa, joka on tarkasteltavissa tilaajan tietokoneilla ja tulostettavissa paperille.
   

 3. Linkki metsäsuunnitelman lataamiseksi muihin järjestelmiin XML-formaatissa (metsäalan toimijoiden käyttämä suunnitelman tiedostomuoto). 
   

 4. Puukartta, joka on tarkasteltavissa palvelun karttaliittymässä.
   

 5. Linkki erikseen pyydettäessä puukartan lataamiseksi muihin järjestelmiin SHP-formaatissa.
   

 6. Ilmakuvamosaiikki tilatusta alueesta RGB-värein 3 cm pikselikoolla ja CIR-värein 9 cm pikselikoolla, tarkasteltavissa Metsäni.fi-karttaliittymässä.
   

 7. Linkit ilmakuvamosaiikkien lataamiseksi muihin paikkatietojärjestelmiin.

 

Palvelussa valmistetaan välituloksina mm. xyz-pistepilvi, NDVI-kasvillisuusindeksi ja DSM-pintamalli. Erikseen toimituksesta sopien voidaan näitä välituloksia irrottaa asiakkaalle.

Miten olemme varmistaneet laadun?

Meillä on vuosien kokemus drone-metsäinventoinnin kehittämisestä, ja yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme jatkuvasti validoineet tulosten laatua maastokoealamittauksin. 

Syksyllä 2020 teimme tarkan vertailun drone-mittausten ja Suomen Metsäkeskuksen (SMK) koealamittausten välillä. Metsäkeskuksen koealoilta oli mitattu jokainen puu.

 

Analyysin perusteella drone-inventoinnissa ​kuvioittaisen kokonaistilavuuden virhe on noin puolet pienempi kuin perinteisin menetelmin (kuvioittainen arviointi) kerätyssä tiedossa. Puulajikohtaisissa tunnuksissa ero kokonaisvirheessä on merkittävästi suurempi, sillä drone-inventoinnissa eri puulajit ja kuolleet puut saadaan yksilöityä puukartasta.

​Voit tutustua vertailuun täältä.

3d.png
Mitä asiakkaamme sanovat?
Forest

Mitä asiakkaamme sanovat?

Tilanhoitajat on kasvava ja kehittyvä metsäomaisuuden hoitoon liittyviä palveluita tarjoava toimija. Tarjoamme kokonaisvaltaisia tilanhoitopalveluja pitkäjänteisesti ja olemme myös mukana kehittämässä asiakkaillemme lisäarvoa tuottavia digitaalisia palveluita.


Drone-kuvauksiin perustuva metsäsuunnittelutieto antaa meille uuden ja nykyaikaisen vaihtoehdon kehittää asiakkaidemme omaisuutta ja sen hyödyntämistä heidän tavoitteidensa mukaisesti.

"

tilanhoitajat_logo.png

– Lasse Lahtinen, toimitusjohtaja, Tilanhoitajat

Drone-kuvauksiin perustuva puustoinventointi tuottaa yksityiskohtaista tietoa puista. Se luo uusia mahdollisuuksia metsätiedon tuottamiseen ja täsmämetsätalouteen.

"

tornator-logo.png

– Kimmo Kortelainen, Metsätietopäällikkö, Tornator Oyj

Varaa metsäsuunnitelma
bottom of page